Home โปรโมชั่นรถยนต์ เดือนมกราคม 2561 โปรโมชั่นรถ Ford Ford X Thailand’s Got Talent โหวตรถลุ้นแสน ถึง 15 สิงหาคม 2559

Ford X Thailand’s Got Talent โหวตรถลุ้นแสน ถึง 15 สิงหาคม 2559

0
SHARE

โปรโมชั่น Ford X Thailand’s Got Talent โหวตรถลุ้นแสน เริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2559 นี้

เดือนนี้ทางฟอร์ดประเทศไทยได้เสนอโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันแม่สำหรับออถใหม่มาตั้งแต่ต้นเดือนยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียว และนอกจากท่านจะได้ออกรถด้วยข้อเสนอโดนๆ แล้วยังมีสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท มอบให้สำหรับท่านที่เป็นลูกค้ารถยนต์ฟอร์ด และสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

อะไรที่พิเศษๆ ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Ford X Thailand’s Got Talent สำหรับท่านที่กำลังจะออกรถอยู่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่เป็นส่วนลดเงินสดสำหรับออกรถถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

โปรโมชั่น Ford X Thailand’s Got Talent

ทดลองขับและจองรถ ลุ้นรับ

รางวัลที่ 1 เป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดคือ ส่วนลดเงินสด 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ส่วนลดเงินสด 10,000 บาท พร้อมบัตรเข้าชมการแสดง รอบ Final 2 ใบ จำนวน 10 รางวัล

โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องออกรถภายใน 31 ตุลาคม 2559 จากศูนย์บริการที่ทำการลงชื่อจองรถไว้เท่านั้น

เซลล์ฟอร์ด

โปรโมชั่น Ford

ADVERTISEMENT

กติกาการเล่น

ลูกค้าทั่วไปทำการทดลองขับรถยนต์ ฟอร์ด ทุกรุ่น ภายในวันที่15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 ที่โชว์รูมฟอร์ด ทั่วประเทศ ลูกค้าทดลองขับ 1 คัน มีสิทธิ์โหวตรถฟอร์ดรุ่นที่ชอบ จำนวน 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก

FGT#1: Ford Everest

FGT#2: Ford Ranger

FGT#3: Ford Ecosport

FGT#4: New Focus

FGT#5: Ford Fiesta

เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ลงในฐานข้อมูลส่วนกลาง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และรุ่นรถที่โหวต ที่เข้าร่วมทุกคนจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษเป็นชิ้นส่วน ในขนาดเท่ากัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันที่กำหนด พร้อมทั้งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.facebook.com/FordThailand

โดยชิ้นส่วนในการจับรางวัลจะเป็นการรวบรวมผลโหวตของรุ่นรถฟอร์ดที่มีคนโหวตมากที่สุด

กำหนด จับรางวัล วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น

ประกาศผลวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. www.facebook.com/FordThailand

ของรางวัลในการจับรางวัล

รางวัลที่ 1

ส่วนลดเงินสด มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2

ส่วนลดเงินสด มูลค่า 10,000 บาท และ บัตรเข้าชม Thailand’s Got Talent รอบ Final* 2 ใบ จำนวน 10 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 200,000 บาท

* บัตร Complimentary ไม่มีจำหน่ายทั่วไป

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ผู้โชคดี 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีรับรางวัลซ้ำจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว แล้วจะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯจะทำการจับชิ้นส่วน จำนวน 10 ชิ้น เพื่อเป้นชิ้นส่วนสำรอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ออกรถภายใน 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งถือว่าสละสิทธิ์

2. ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จที่มีเลขที่ใบจองหรือภาพถ่ายใบเสร็จ ที่แสดงรายละเอียดการจองไว้เป็นหลักฐาน พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลดังกล่าว

3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) หลังจากวันจับรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ ก่อนการจ่ายรางวัลทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยชิ้นส่วนที่ส่งมาเป็นของที่ทำปลอมขึ้น, ชำรุด, มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ มีรอยแก้ไข ตัวพิมพ์ดีดและรอยแก้อื่นๆหรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และจะต้องจองและออกรถดังกล่าวภายใน 31 ตุลาคม 2559 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

5. ผู้โชคดีที่ไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลา ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิให้ผู้ปกครองต้องแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลแทนโดยต้องนำสูติบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ปกครองฉบับจริง และสำเนารับรองถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ โดยส่งสำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรข้าราชการ ,สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

8. ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อจากการประกาศผลได้ที่ www.facebook.com/FordThailand และทางบริษัทฯ จะส่งจดหมายแจ้งให้ผู้โชคดีให้ทราบอีกทางหนึ่ง

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

11. พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

12. การตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. สงวนสิทธิ์การร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

14. กติกาการตัดสินทางบริษัท จะรวบรวมชิ้นส่วนของผลโหวตในรุ่นรถฟอร์ดที่มีคนโหวตมากที่สุด และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะทำการติอต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล หากไม่มารับรางวัลถือว่าสละสิทธิ โดยรายชื่อสำรองจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในของรางวัลนั้นต่อไป

16. รางวัลส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นขายปลีกจากทางบริษัทฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here